background

Pompy ciepła

Najbardziej ekonomicznym sposobem na pogrzanie wody jest zastosowanie pompy ciepła.

Pompa ciepła zintegrowana z zasobnikiem zapewnia komfort zapotrzebowania na gorącą wodę przez cały rok. Pompa zasilana jest powietrzem, co powoduje, że nie ma konieczności wykonywania kosztownych odwiertów, wyprowadzania dodatkowych urządzeń na zewnątrz.

Tzw. dolnym źródłem jest powietrze, które można pozyskać z pomieszczeń gospodarczych, garaży lub z zewnątrz.

Pompa jest doskonałym uzupełnieniem całego systemu ekologicznego domu TALO ENERGY.