Kafar jest urządzeniem budowlanym, dedykowanym wbijaniu w ziemię lub w dno zbiornika wodnego pionowych pali. Kafary sprawdzają się przede wszystkim na grząskich lub niedostatecznie stabilnych gruntach. Mogą być używane również w budowlach nawodnych. Wykonywanie prac  z zastosowaniem kafara nosi nazwę kafarowania. W tym artykule omówimy szczegółowo czym jest kafarowanie i w jakim celu się je wykonuje. Zachęcamy do lektury.

Co to jest kafar i na czym polega kafarowanie?

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, kafar to urządzenie budowlane, za pomocą którego można wbić pale w różne rodzaje gruntów. Głównym jego elementem jest masywny ciężar (baba), służący do podbijania wbijanego w grunt pala. Na rynku dostępne są kafary naziemne, które najczęściej posiadają podwozie gąsienicowe, jak i nawodne – montowane na statku wodnym. Jeśli chodzi o samo kafarowanie, to jest to proces pracy budowlanej z użyciem właśnie wyżej wymienionego. Obecnie wykonuje się je głównie przy użyciu kafara pneumatycznego. Aby kafar mógł należycie funkcjonować, koniecznym jest dostarczenie do baby sprężonego powietrza. Baba wykonuje ruch w górę i w dół na stosunkowo krótkim odcinku, mierzącym od kilku do kilkunastu centymetrów. Jego długość jest ściśle powiązana z masą baby, która waha się od kilkudziesięciu kilogramów, do nawet kilkudziesięciu ton. W przypadku częstotliwości uderzeń w główkę wbijanego pala – szacuje się ją na kilka do kilkunastu uderzeń na minutę. Kafarowanie może być również wykonywane z odchyleniem od pionu, które najczęściej nie przekracza kilkunastu stopni. Żeby było to jednak możliwe, koniecznym jest użycie kafara mającego w swej konstrukcji prowadnicę elementu uderzeniowego.

Kafarowanie – osadzanie pali w gruncie

Osadzanie pali w gruncie nazywane jest palowaniem lub kafarowaniem. Pale umieszcza się w gruncie w celu odpowiedniego przygotowania fundamentów pod daną konstrukcję, w tym również tą umieszczoną pod ziemią. W zależności od rodzaju pali, mogą być one także wzmocnieniem dla budowanych dróg. Kafarowanie jest bardzo ważne, gdyż niejednokrotnie grunt, na którym powstaje dana konstrukcja, cechuje się niewielką gęstością oraz słabą wytrzymałością. Przez to nie jest on w stanie samodzielnie unieść ciężaru konstrukcji. W tym wypadku nieocenione okażą się pale, które umieszczone w gruncie na odpowiedniej głębokości, zagwarantują stabilizację przyszłej konstrukcji.

Kafarowanie czyli wbijanie pali w grunt

Osadzanie pali w gruncie może odbywać się na kilka sposobów. Najbezpieczniejszą i znajdującą zastosowanie w większej ilości przypadków, jest metoda wbijania. Przy użyciu kafara, kafarowanie daje szansę na szybkie umieszczenie pali w gruncie. Jest to uniwersalna metoda, która pozwala przygotować część fundamentów odpowiedzialnych za przenoszenie obciążeń. Co istotne, może być ona stosowana w niemal każdych warunkach gruntowych.

Kafarowanie – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z kafarowania można korzystać w wielu sytuacjach. Sprawdzi się ono między innymi w trakcie tworzenia farm fotowoltaicznych czyli elektrowni słonecznych. Panele słoneczne w przypadku np. gospodarstw domowych, umieszczane są najczęściej na dachu domu lub pomieszczenia gospodarczego. Jeśli chodzi natomiast o farmy fotowoltaiczne, to są one specjalnie wydzielonymi strefami terenu z rozlokowanymi instalacjami paneli.Tego typu elektrownie słoneczne składają się z tysięcy paneli i mają potencjał do zaspokojenia większości potrzeb sporej grupy użytkowników na prąd. Aby jednak cała infrastruktura mogła być w pełni stabilna, a co za tym idzie – nie ulegać zniszczeniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych w postaci silnego wiatru czy niestabilnego podłoża spowodowanego nadmiernym nasiąkaniem, powinna być ona odpowiednio wzmocniona. W tej sytuacji właśnie niezbędne okaże się kafarowanie. Sprawdzi się ono również podczas montażu ogrodzenia. Dzięki umieszczeniu pali na odpowiedniej głębokości, jego konstrukcja będzie solidniejsza, co niewątpliwie przedłuży żywotność ogrodzenia. Dodatkowo, przy użyciu kafara istnieje możliwość wyciągnięcia nieprawidłowo wbitych słupów, aby kolejno umieścić je w gruncie we właściwy sposób. Tego typu urządzenie budowlane może być wykorzystywane do palowania w każdym rodzaju podłoża, nawet w zbiornikach wodnych. Każda konstrukcja wykonana w ten sposób odznacza się wysoką wytrzymałością.

Kafary wykorzystuje się również przy budowach dróg, wbijaniu barier ochronnych czy ekranów dźwiękowych. Przy budowie farm fotowoltaicznych służą także do obliczania siły wyrywania konstrukcji z gruntu. Zakłada się na nie specjalne urządzenia pomiarowe i, wyciągając nogę konstrukcji z gruntu (wcześniej nabitą), mierzymy jej siłę. Ma to na celu sprawdzenie, jak głęboko musimy nabić nogi konstrukcji, aby wiejący wiatr nie poczynił szkód.

Jak wybrać firmę, która wykona kafarowanie?

 

Na rynku swoją działalność prowadzi wiele firm, które w zakresie swoich usług posiadają kafarowanie. Aby jednak mieć pewność, że zostanie ono przeprowadzone we właściwy sposób, warto w tym celu poświęcić czas na znalezienie tej odpowiedniej. Przeprowadzenie tego typu procesu pracy budowlanej, poza dysponowaniem odpowiednim sprzętem, wymaga także posiadania obszernej wiedzy popartej doświadczeniem. Niewłaściwe umieszczenie słupów w gruncie nie zagwarantuje bowiem solidności danej konstrukcji, co w konsekwencji może przyczynić się do jej zniszczenia. Dlatego też tak istotne jest, aby kafarowanie wykonała sprawdzona i rzetelna firma, która pomyślnie przeprowadziła już wiele prac z zastosowaniem kafara.