Nikt nie ma wątpliwości, jak ważne jest regularne wykonywanie przeglądu samochodu. Co prawda, mało kto oczekuje na coroczną wizytę u mechanika z entuzjazmem (w końcu wiąże się ona z pewnymi kosztami), jednak z pewnością lepiej dowiedzieć się o zużyciu klocków hamulcowych w stacji kontroli pojazdów niż na autostradzie. Podobnie sprawa wygląda z przeglądem instalacji fotowoltaicznej. Ewentualne usterki lepiej wykryć zawczasu, póki są jeszcze niewielkie i łatwe do usunięcia, zanim przerodzą się w większy problem. Sprawdź, jak często należy dokonywać przeglądu instalacji fotowoltaicznej i jakie korzyści z niego płyną.

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – jak często należy go wykonywać?

Okresowy przegląd instalacji fotowoltaicznej jest obowiązkowy. Według polskiego prawa należy go wykonywać przynajmniej raz na 5 lat (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mówi o konieczności badania instalacji elektrycznej budynku raz na 5 lat, a instalacja fotowoltaiczna jest jej częścią). Obowiązkowy przegląd instalacji PV może wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas takiego przeglądu sprawdza się m.in. stan paneli oraz izolacji, a także sprawność działania poszczególnych elementów instalacji, obecność hot spotów czy zastoin wody.

Oczywiście, jeśli działanie instalacji fotowoltaicznej zaczyna Cię niepokoić, przegląd należy wykonać najszybciej, jak to możliwe. Czujność prosumenta powinien wzbudzić spadek wydajności instalacji, nagłe wyłączanie się falownika czy widoczne gołym okiem uszkodzenia paneli. W takich przypadkach nie warto czekać na obowiązkowy termin przeglądu, należy się od razu skontaktować z elektrykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Regularny serwis i przegląd instalacji PV – zalety

Regularny przegląd instalacji fotowoltaicznej niesie ze sobą szereg korzyści, a zaniechania w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych problemów i strat finansowych. 

Bezpieczeństwo

Regularne serwisowanie i przegląd instalacji PV pozwala wykryć z pozoru mało znaczące nieprawidłowości, które w wyniku zaniedbania mogą prowadzić do groźnych sytuacji.

Przykładowo mikropęknięcia mogą być przyczyną miejscowego przegrzewania się modułu, co z kolei może prowadzić do przepalenia się folii zabezpieczającej. W niektórych warunkach, np. gdy w pobliżu przepalonej folii znajduje się coś metalowego, może dojść do powstania łuku elektrycznego, co w konsekwencji grozi pożarem. 

Oczywiście, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i musi mieć miejsce szereg niesprzyjających okoliczności, jednak lepiej dmuchać na zimne i regularnie upewniać się, że instalacja działa sprawnie.

Optymalizacja wydajności

Spadek wydajności instalacji PV może być związany m.in. z powstawaniem hot spotów, czyli punktów o podwyższonej temperaturze, delaminacją folii, mikrouszkodzeniami. Czasem przyczyna jest banalna, jak trwałe zabrudzenia. Te i inne drobne usterki i nieprawidłowości zostają wykryte podczas przeglądu i w miarę możliwości szybko usunięte. Dzięki temu instalacja będzie pracowała wydajniej, a co za tym idzie – będzie przynosiła większe korzyści i szybszy zwrot inwestycji.

Oszczędności finansowe

Drobne naprawy usterek wykrytych podczas przeglądów mogą zapobiec większym awariom co przekłada się na oszczędności finansowe związane z kosztami naprawy i utratą energii. Niektóre usterki, takie jak zepsuta dioda bocznikowa, mogą prowadzić przykładowo do odłączenia aż ⅓ modułu, co wiążę się z poważnym spadkiem wydajności. Działania takie jak regularne serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu pozwolą zapobiec tego typu sytuacjom. 

Dłuższa żywotność instalacji

Panele fotowoltaiczne posłużą swoim użytkownikom przez lata, pod warunkiem, że będą regularnie serwisowane, a wszelkie nieprawidłowości będą wykrywane i usuwane na bieżąco. Drobne usterki i nieprawidłowości niewykryte w porę, mogą prowadzić do uszkodzeń dużej części instalacji. Przykładowo odklejona folia nie tylko negatywnie wpływa na wydajność modułu, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do korozji, ponieważ w miejscu delaminacji panel nie jest już chroniony przed wilgocią. 

Zachowanie gwarancji

Regularne przeglądy i serwis mogą być wymagane, aby utrzymać ważność gwarancji na komponenty instalacji fotowoltaicznej. Niedotrzymywanie warunków gwarancji skutkuje utratą jej ważności, producent może odmówić wykonania umowy gwarancyjnej, jeśli okaże się, że właściciel instalacji nie spełnił obowiązku okresowych przeglądów wykonywanych przez elektryka z uprawnieniami. Wówczas w razie konieczności naprawy jakiegokolwiek elementu instalacji PV, koszty trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.

 

Okresowy i doraźny przegląd instalacji fotowoltaicznej umożliwia wczesne wykrycie wszelkich usterek i naprawienie ich, zanim przerodzą się w poważną awarię. Takie działanie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców budynku oraz pozwala zaoszczędzić pieniądze na kosztownych naprawach lub – w krytycznych przypadkach – wymianie całej instalacji. Dlatego nie warto uchylać się od obowiązku wykonywania przeglądu instalacji PV raz na 5 lat.