W dobie rosnących kosztów energii i zwiększającej się świadomości ekologicznej, coraz więcej osób zwraca uwagę na alternatywne źródła energii. Fotowoltaika, energia wiatrowa czy geotermalna zyskują na popularności, jednak prawdziwą rewolucję przynoszą magazyny energii. Te zaawansowane technologicznie urządzenia pozwalają na gromadzenie energii elektrycznej, co przynosi szereg korzyści zarówno dla gospodarstw domowych, jak i środowiska naturalnego. Firma Taloenergy.pl, lider w dziedzinie energii odnawialnej, oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie magazynowania energii, które mogą zrewolucjonizować Twój dom. Poznaj je!

Czym są magazyny energii?

Magazyny energii to urządzenia umożliwiające przechowywanie nadwyżki energii elektrycznej generowanej np. przez domowe systemy fotowoltaiczne. Możesz o nich przeczytać tutaj: https://taloenergy.pl/oferta-dla-domu/oferta-fotowoltaika/. W praktyce oznacza to, że energia wytworzona w ciągu dnia może być wykorzystana w nocy lub w momentach, gdy produkcja energii jest niższa, na przykład w pochmurne dni. Magazyny energii eliminują konieczność natychmiastowego zużycia wyprodukowanej energii, co zwiększa efektywność i autonomię energetyczną domu.

Podstawową funkcją magazynu energii jest gromadzenie energii elektrycznej. Proces ten rozpoczyna się od przekształcenia energii z formy, w jakiej została wyprodukowana, w postać, którą można przechowywać. Czas przechowywania może wynosić od kilku godzin do kilku dni, w zależności od pojemności magazynu energii oraz zapotrzebowania na energię w danym gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie.

Kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, a produkcja energii z odnawialnych źródeł jest niewystarczająca, zmagazynowana energia jest uwalniana i przekształcana z powrotem na energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania urządzeń. 

Dlaczego warto zdecydować się na magazyn energii?

Planowane odmrożenie cen prądu ma nastąpić 1 lipca 2024 roku. Do tego czasu obowiązuje tarcza osłonowa, która zamraża ceny za energię elektryczną, zabezpieczając je przed gwałtownymi podwyżkami. Teraz jednak ceny mogą znacząco wzrosnąć, pomimo że rząd planuje ograniczyć wzrost w drugiej połowie 2024 roku.  W kontekście rosnących kosztów energii, warto również rozważyć inwestycję w magazyny energii. Są one doskonałym rozwiązaniem, które pozwala na gromadzenie nadwyżek energii wytworzonej w okresach niższego zapotrzebowania i jej późniejsze wykorzystanie w momentach większego zużycia lub wyższych cen. Magazyny energii mogą znacząco obniżyć koszty związane z poborem energii z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz zwiększyć niezależność energetyczną gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Rozwój technologii magazynowania energii jest kluczowym elementem strategii dążenia do zrównoważonego i stabilnego systemu energetycznego.

Na czym polega nowy system rozliczania fotowoltaiki?

Nowa taryfa dynamiczna zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Rozliczenie fotowoltaiki przy zastosowaniu tej taryfy będzie opierać się na giełdowych cenach godzinowych. Stawki będą się różnić w zależności od godziny dostarczania energii do sieci, odzwierciedlając aktualne warunki rynkowe. Prognozy przewidują, że nowe zasady mogą okazać się korzystne dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych rozliczających się w systemie net-billing, zwłaszcza jeśli posiadają magazyny energii. Dzięki nim możliwe będzie efektywne zarządzanie procesem sprzedaży energii. Ideą jest sprzedaż energii w okresach, gdy jej cena jest wyższa, i zakup wówczas, gdy cena jest niższa.

Korzyści z magazynów energii dla Twojego domu

1. Oszczędność na rachunkach za prąd

Jedną z najważniejszych zalet posiadania magazynu energii jest znaczące obniżenie rachunków za prąd. Dzięki możliwości przechowywania nadmiaru energii Twój dom może być zasilany z własnych zasobów w okresach, gdy zapotrzebowanie na energię jest najwyższe, co pozwala uniknąć wysokich opłat za energię z sieci.

2. Niezależność energetyczna

Magazyny energii pozwalają na osiągnięcie większej niezależności od zewnętrznych dostawców energii. W przypadku przerw w dostawie prądu, Twoje gospodarstwo domowe może korzystać ze zmagazynowanej energii, co zapewnia ciągłość działania wszystkich urządzeń elektrycznych.

3. Optymalizacja zużycia energii

Dzięki magazynom energii energia może być wykorzystywana w sposób optymalny. Systemy zarządzania energią, które oferuje Taloenergy.pl, automatycznie regulują przepływ energii, dostosowując go do bieżącego zapotrzebowania. To nie tylko zwiększa efektywność energetyczną, ale także przedłuża żywotność systemu.

4. Ochrona środowiska

Używanie magazynów energii pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki magazynowaniu energii z odnawialnych źródeł ograniczasz potrzebę korzystania z konwencjonalnych elektrowni węglowych czy gazowych, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

5. Wzrost wartości nieruchomości

Inwestycja w nowoczesne technologie energetyczne, takie jak magazyny energii, zwiększa wartość Twojego domu. Wzrasta atrakcyjność nieruchomości na rynku, ponieważ potencjalni nabywcy coraz częściej poszukują ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Firma Taloenergy.pl dostarcza inteligentne systemy zarządzania energią, które automatycznie optymalizują zużycie energii w Twoim domu. Dzięki nim możliwe jest maksymalne wykorzystanie zmagazynowanej energii oraz minimalizacja strat energetycznych. 

Instalacja magazynu energii

Instalacja magazynu energii w domu to proces, który wymaga starannego planowania i realizacji przez wykwalifikowanych specjalistów. Proces instalacji obejmuje m.in.:

1. Konsultację i ocenę potrzeb energetycznych

Na tym etapie specjaliści z firmy instalacyjnej, takiej jak Taloenergy.pl, przeprowadzają ocenę Twoich potrzeb energetycznych. Analizują dotychczasowe zużycie energii oraz możliwości produkcji energii z istniejących systemów odnawialnych.

2. Dobór odpowiedniego systemu magazynowania

Na podstawie zebranych informacji eksperci dobierają odpowiedni system magazynowania energii. Wybór zależy od kilku czynników, takich jak pojemność magazynu, typ baterii oraz specyficzne potrzeby gospodarstwa domowego. 

3. Projektowanie systemu

Po wyborze odpowiedniego magazynu energii, przechodzi się do fazy projektowania systemu. Inżynierowie przygotowują szczegółowy plan instalacji, uwzględniając takie aspekty jak lokalizacja magazynu energii, integracja z istniejącym systemem fotowoltaicznym, oraz wymagania techniczne. 

4. Przygotowanie miejsca instalacji

Następnym krokiem jest przygotowanie miejsca instalacji. W tym etapie mogą być przeprowadzane drobne prace budowlane lub adaptacyjne, takie jak przygotowanie odpowiedniego fundamentu lub przestrzeni w garażu czy piwnicy. 

5. Montaż systemu magazynowania energii

Montaż systemu magazynowania energii obejmuje instalację samego magazynu oraz jego połączenie z istniejącym systemem fotowoltaicznym. Technicy montują baterie, inwertery oraz inne niezbędne komponenty systemu. 

6. Integracja z systemem zarządzania energią

Po zainstalowaniu fizycznych komponentów systemu, przechodzi się do integracji magazynu energii z systemem zarządzania energią. System zarządzania energią monitoruje produkcję i zużycie energii, optymalizując działanie magazynu energii w celu maksymalizacji oszczędności i efektywności. 

7. Testowanie i uruchomienie

Przed oddaniem systemu do użytku, przeprowadza się kompleksowe testy, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają prawidłowo i zgodnie z założeniami projektowymi. Testy obejmują sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, wydajności baterii, oraz funkcjonowania systemu zarządzania energią.