Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2023 r.

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych od 1.02.2023 obejmą również domy wielorodzinne. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać pomoc finansową, umożliwiającą montaż odnawialnego źródła energii. Jest to krok w stronę lepszego jutra i czystej planety.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50%. Pomoc finansowa obejmuje sam zakup odpowiedniej instalacji odnawialnego źródła energii, dobranej indywidualnie do konkretnego budynku mieszkalnego. Dofinansowanie obejmuje również realizacje oparte na przekształceniu obecnej instalacji i zwiększenie jej wydajności o co najmniej 25%. Dopłata w wysokości 50% wartości montażu ekologicznej instalacji może sięgać sum kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 lutego 2023 roku, przewidywane terminy pierwszych realizacji to wiosna bieżącego roku. 

Rządowe dofinansowanie obejmuje również instalacje wspomagające otrzymywanie energii odnawialnej, takie jak bardzo wydajne pompy ciepła czy magazyny energii. Działania te zachęcają do zmian w kierunku czystego powietrza i zielonej planety. Jak dotąd osoby zamieszkujące budynki wielorodzinne zarządzane przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe, nie mogły starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki. Minister Rozwoju i Technologii ogłosił, iż wraz z początkiem lutego 2023 roku, zarządcy mogą wnioskować o dopłaty do instalacji proekologicznych, kierując je do Banku Gospodarstwa Krajowego. Budżet przeznaczony na realizację tego projektu wynosi prawie pół miliarda złotych. 

Dofinansowanie do ekologicznej energii w praktyce 

Organy zarządzające budynkiem mieszkalnym będą miały możliwość montażu instalacji większej niż sugerowana wielkość do zaopatrzenia części wspólnej. Cały przychód zgromadzony z energii oddanej do sieci będzie rozliczany według cen hurtowych w każdym miesiącu. Zgromadzony budżet, po wpłynięciu na konto prosumenta lokatorskiego, naturalnie zmniejszy kwotę pobieraną od mieszkańców na utrzymanie części wspólnych czy konserwację budynku. Kapitał może zostać przeznaczony na bieżące remonty lub modernizacje a także zmniejszyć stałe opłaty za utrzymanie posesji. Takie obniżki mogą przejawiać się w cięciach kosztów utrzymania zieleni czy konserwacji części wspólnych, np. klatki schodowe, windy czy garaże podziemne. 

Według rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, autokonsumpcja będzie obejmować jedynie części wspólne. Autokonsumpcja w systemach fotowoltaicznych to wykorzystanie energii w trakcie jej produkowania. Każdy prosument lokatorski, starający się o dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zobowiązany jest do zgłoszenia sprzedawcy energii sposobu rozliczeniowego. Niezbędna do tego jest uchwała o budowie ekologicznej instalacji energetycznej.

Dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – zalety

Do lutego 2023 roku dofinansowanie obejmowało głównie posesje jednorodzinne, dzięki czemu procent ekologicznych instalacji zwiększył się szczególnie we wsiach, małych miastach i na obrzeżach. Możliwość starania się o dotację przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe polepszy sytuację w dużych miastach, zwiększając tym samym świadomość wśród mieszkańców większych miejscowości. Działania prowadzone na tak dużą skalę, mają szansę na przyniesienie realnych i odczuwalnych korzyści. 

Korzyści płynące z dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dotyczą zarówno planety, jak i mieszkańców konkretnych budynków. Przy produkcji do 30 MWh rocznie, instalacja fotowoltaiczna nie tylko pokrywa wspólne zużycie energii, ale i generuje przychód w postaci 19 600 rocznie. Bazując na budynku z 64 mieszkaniami, średnia obniżka wynosi 328 zł rocznie w przeciągu 15 lat. Mieszkańcy nie płacą za energię wykorzystaną w częściach wspólnych budynku, ponadto zmniejsza się indywidualny koszt zużycia energii. 

Zalety instalacji ekologicznych 

W obecnych czasach świadomość o zagrożeniach, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne staje się coraz większa. Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i indywidualne jednostki zobowiązane są do troski o planetę oraz redukcję emisji odpadów i gazów cieplarnianych. Programy rządowe, wspomagające finansowo inwestycję w ekologiczne rozwiązania, budują świadomość społeczną i pomagają wprowadzić realne zmiany w kraju. Realne korzyści finansowe i troska o środowisko naturalne to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych. 

Wykorzystanie słońca jako źródło energii to przełomowy moment. Systemy fotowoltaiczne ograniczają spalanie drewna czy węgla, co ma zbawienny wpływ na jakość wdychanego powietrza. Instalacja fotowoltaiki i pomp ciepła to nowoczesny sposób na pozyskiwanie darmowej energii z natury. Dofinansowania umożliwiają zakup niezbędnego sprzętu i jego montaż, dzięki czemu obniżają się koszty rachunków i stałych opłat. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne dają niezależność energetyczną i odcięcie się od stale rosnących cen energii.