Z początkiem października przedstawiciele firmy Talo Energy mieli przyjemność wziąć udział w VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, tym razem w Centrum Kongresowym ICE Kraków. To jedno z ważniejszych dla gospodarki eventów, podczas którego nauka spotyka się z biznesem na polu merytorycznych dyskusji i wartościowej wymiany poglądów oraz doświadczeń przez największe autorytety z kluczowych sektorów gospodarki i samorządów. Zostało objęte honorowym patronatem m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Krajowej Izby Gospodarczej. 

Wyróżnienie EKOSTRATEG

Jednym z punktów wydarzenia była uroczysta gala laureatów, kiedy to Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała nagrody w różnych dziedzinach, oscylujących wokół obszarów innowacyjności, strategii i wywierania wpływu na gospodarkę oraz naukę. Jesteśmy niesamowicie dumni z zaszczytu odebrania tytułu Ekostratega 2020, przyznanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Miasto Kraków. Ekostrateg to nagroda w ogólnopolskim programie gospodarczym, skierowanym do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych, zajmujących się ochroną środowiska. Polska Agencja Prasowa decyduje się na wyróżnienie i nominowanie wyłącznie firm godnych zaufania, z którymi współpraca przynosi realną wartość i które biorą udział w energetycznej transformacji Polski. Tym bardziej czujemy ogromną satysfakcję ze znalezienia się w gronie tak prestiżowych firm. Chcielibyśmy podkreślić, że to wspólny sukces wszystkich pracowników Talo Energy, których codzienna ciężka praca w imię ekologicznej przyszłości pozwala na ciągły rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa energetycznego, mającego realny wpływ na środowisko naturalne.

Polski Kongres Przedsiębiorczości

Nasza obecność na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości to nie tylko odbiór prestiżowej nagrody, ale przede wszystkim okazja do spotkania z najlepszymi przedsiębiorcami z całej Polski i uczestniczenia w niezwykle ciekawych i skłaniających do refleksji na tematy biznesowe panelach dyskusyjnych. Ponadto wydarzenia takie jak to są doskonałą okazją do poszerzania swojej sieci kontaktów, które — mamy nadzieję — być może zaowocują w przyszłości współpracą lub wspólnymi wartościowymi projektami. Misją Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która jest organizatorem Kongresu, jest przede wszystkim wsparcie biznesu krajowego, o czym zdecydowanie można się przekonać, uczestnicząc w nim. Polska gospodarka grała pierwsze skrzypce, przy akompaniamencie dyskusji zahaczających również o kwestie dotyczące Europy i świata. Rozmaite osoby ze świata nauki, biznesu, ale także samorządów i parlamentu spotkały się, by wyciągnąć wnioski z tego, co już się dzieje i porozmawiać otwarcie o przyszłości. W naszych oczach ta przyszłość jest zielona, spokojna, a przede wszystkim bezpieczna, na co obecnie ogromny wpływ ma dbałość o środowisko, w którym żyjemy i traktowanie go z należytym szacunkiem.

Czym dla nas jest bycie Ekostrategiem?

Oczywiście uzyskany na Kongresie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości tytuł nie zwalnia nas z ciągłego rozwoju i podążania w kierunku ekologicznej Polski i ekonomicznego wykorzystywania energii ze słońca. Usługi fotowoltaiczne, którymi się zajmujemy, bez wątpienia są częścią przyszłości, o którą wspólnie możemy zadbać. Wydarzenia takie jak Polski Kongres Przedsiębiorczości tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że nie jesteśmy w tym sami, a mnóstwo osób, firm, przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania korzystne dla środowiska również chce tę przyszłość budować. To niezwykle inspirujące, a przy tym napędzające do działania. Nagroda Ekostratega to nie tylko wyróżnienie i zaszczyt dla naszej firmy, ale także ogromna odpowiedzialność — w końcu tytuł zobowiązuje. Nasze innowacyjne rozwiązania wykorzystania źródeł energii odnawialnej są precyzyjnie dostosowane do każdego indywidualnego projektu, którym się zajmujemy i chcemy, żeby tak pozostało. Naturalna energia może być z powodzeniem przetwarzana w elektryczność i ciepło, tym samym wpływając korzystnie nie tylko na środowisko, ale i na budżet naszych klientów. Wierzymy, że uda nam się dokonać zmiany na lepsze i realnie wpłynąć działaniem i propagowaniem energii odnawialnej na świadomość ekologiczną oraz środowisko w naszym kraju. To niezwykle ważne, że podczas wydarzeń takich jak Polski Kongres Przedsiębiorczości znajduje się tak szerokie pole do dyskusji na tematy aktualne i istotne z punktu widzenia ekologii przy jednoczesnym spojrzeniu na tę sprawę środowiska biznesowego, samorządowego i naukowego. My ze swojej strony jeszcze raz dziękujemy za prestiżowe wyróżnienie Ekostrateg 2020, które z dumą będzie przyświecać nam podczas kolejnych projektów zmierzających ku budowaniu silnego przedsiębiorstwa energetycznego i ekologicznej przyszłości Polski!